ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม (สบว. เดิม)  2 เรื่อง

1. การติดตามงานโครงการพัฒนาวิชาการ สามารถติดตามได้จากแบบฟอร์มนี้

เช่น การขอหนังสือมอบอำนาจ การขอดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการของสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามสถานะของเอกสาร https://kasets.art/31i1rf

2. ข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ ตาม link นี้

http://oas.psd.ku.ac.th/web2020/Services/PDF/DOWNLOAD2/DOC2000_17.pdf

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัย

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิส …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี)

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ค …

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ Econ Break talk ในหัวข้อ “ทุนการค้าและการคลังท้องถิ่น” โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ …

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ Econ Break talk บรรยายเรื่อง “Doing and publishing international standard research” โดย Prof. Dr. Vijay Kannan, Utah State University

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ …

ข่าว ศูนย์วิจัย

เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัย

ข้อมูลการ ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2561-5037

โทรสาร

0-2561-5037 ต่อ 16

อีเมล์

caer.eco@ku.th

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 3) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์