ข้อมูลการ ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2561-5037

โทรสาร

0-2561-5037 ต่อ 16

อีเมล์

caer.ku@gmail.com

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 3) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัย

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัย

ประกาศรับสมัครนักวิจัย+ใบสมัคร

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอร …

หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ไฟล์ .pdf  หลักเกณฑ์ในการขอรับ …

เอกสารการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย ปี 2564

ทะเบียนที่ปรึกษาไทย ปี 64

ประกาศ เรื่อง การจัดสรรค่าอำนวยการโครงการ

ประกาศ เรื่อง การจัดสรรค่าอำนว …

การบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ไฟล์เอกสาร การบริหารศูนย์วิจัย …

BOOK OF ABSTRACTS 2020

  BOOK OF ABSTRACTS 2020

เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายการสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มจะผูกขาดในตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ 2562

2.2 กำหนดการ (19-08-62)

การเปิดโครงการพัฒนาวิชาการ

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

CAER KU
06 สิงหาคม 2019

BOOK OF ABSTRACTS