ประชาสัมพันธ์ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม (สบว. เดิม)  2 เรื่อง

1. การติดตามงานโครงการพัฒนาวิชาการ สามารถติดตามได้จากแบบฟอร์มนี้

เช่น การขอหนังสือมอบอำนาจ การขอดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการของสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามสถานะของเอกสาร https://kasets.art/31i1rf

2. ข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ ตาม link นี้

http://oas.psd.ku.ac.th/web2020/Services/PDF/DOWNLOAD2/DOC2000_17.pdf

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ถึง 24 มี.ค.66

ขยายเวลารับสมัครนักวิจัยรอบที่ …

การเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2566

ปิดอาคาร 3 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

ปิดอาคาร 3 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสต …

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ไฟล์ .pdf ประกาศ เรื่องหลักเกณ …

หลักเกณฑ์ในการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ไฟล์ .pdf   หลักเกณฑ์ในการขอรั …

เอกสารการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย ปี 2564

ทะเบียนที่ปรึกษาไทย ปี 64

ข่าว ศูนย์วิจัย

เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัย

ข้อมูลการ ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2561-5037

โทรสาร

0-2561-5037 ต่อ 16

อีเมล์

caer.ku@gmail.com

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 3) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์