خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557

jan 15th มอบรางวัล06

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ผศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าโครงการ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ Silver จากผลงาน เรื่อง ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สร้างคุณูปการแก่เกษตรกรและสังคม (ด้านมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด อ้อย ไก่ และโค) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม

jan 15th มอบรางวัล05

jan 15th มอบรางวัล02

jan 15th มอบรางวัล03