خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26 ให้แก่เยาวชน เน้นการเรียนรู้โลกทั้ง 4 มิติแห่งชีวิตซึ่งได้แก่ “ชีวิต”, “การแก้ปัญหา”, “ความคิดสร้างสรรค์” และ “เทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 จัดขึ้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยปีเป้าหมายรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวน 60 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม