خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
พิธีมอบโล่รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

พิธีมอบโล่รางวัลบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

DSC_0749

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ด้านการวิจัยสายสังคมศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

26943058_1552718538149580_502531363_n

DSC_0755

DSC_0751

DSC_0767

DSC_0724

DSC_0728

DSC_0772