خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

การมอบเงินสนับสนุนหรือเงินรางวัลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ.เรวัตร

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น.

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรมวันยกย่องชมเชยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัล “EQA Award” ประจำปี 2560

ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิ๊กที่นี่

หัวหน้าภาครับแทน

อ. วิษณุ

อ.ศิวพงศ์