خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ผลกระทบอุทกภัยต่อภาคการเกษตรไทย
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ผลกระทบอุทกภัยต่อภาคการเกษตรไทย

4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC) โดย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผศ.ดร. ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าว ประเด็น ผลกระทบอุทกภัยต่อภาคการเกษตรไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ติดตามฯ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิ๊กที่นี่

1

3

2