خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้: ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้: ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้

  • ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
  • ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560