خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียด

  • เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย คลิก
  • แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนวิจัย คลิก
  • หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย คลิก
  • ระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการ: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560