คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ/กิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และกำหนดการประกาศผล ดังนี้

รายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 26 ให้แก่เยาวชน เน้นการเรียนรู้โลกทั้ง 4 มิติแห่งชีวิตซึ่งได้แก่ “ชีวิต”, “การแก้ปัญหา”, “ความคิดสร้างสรรค์” และ “เทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 จัดขึ้น ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยปีเป้าหมายรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวน 60 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้

 • ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
 • ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

  การมอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 ของคณะทำงานร่วมศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC)

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.

  edf

  รศ. ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ. ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายตีพิมพ์และเผยแพร่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้ามอบของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่ ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะคณะทำงานร่วมศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFC)

  27398376_1835800063118837_2006787646_o

  ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

  เอกสารแนบ

 • ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ new
 • ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ new
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้: ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้

 • ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
 • ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560