خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn
ข่าวฝึกอบรม
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ข่าวฝึกอบรม  // Browsing posts in ข่าวฝึกอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประมาณ 2562

รายละเอียด

Read more...

ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ KU-EPT

รายละเอียด

Read more...

การฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 66″

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 66″ โดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

Read more...

โครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และ อ.ดร.ศักศิ์สิทธิ์ บุศยพลากร หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมภายใน โครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักายภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” สำหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 ณ อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   ดาวน์โหลดรูปภาพพิธีมอบเกียรติบัตร คลิ๊กที่นี่

Read more...

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 65 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 65 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประทานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

Read more...

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 65 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 65 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประทานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

Read more...

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 64

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 64 ซึ่งดำเนินการโดย สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Read more...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยคณะกรรมการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 24 มีนาคม 2558 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 25 มีนาคม 2558 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 26 มีนาคม 2558 รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 ภาพบรรยากาศการอบรม

Read more...