ไม่มีหมวดหมู่
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ไม่มีหมวดหมู่  // Browsing posts in ไม่มีหมวดหมู่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคต้น)ปีการศึกษา2561

เนื่องจากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปรตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนอที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

ด้วยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชัวภาพ (องค์การมหาชน) รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญชวนจัดทำข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม รายละเอียด

Read more...

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

ด้วยสำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

Read more...

The Future of Foreign Direct Investment and Natural Resources Degradation of Myanmar

FDI & Resource degradation

Read more...

แสดงความยินดี นาย เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เข้ารับตำแหน่ง

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ได้มอบแจกันดอกไม้สด และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขสภาวะเศรษฐกิจ กับนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน

Read more...